Hoe werkt een draadloos alarmsysteem?

Draadloze communicatie tussen de melders en een centrale Hub

Een draadloos alarmsysteem werkt net als een bekabeld alarmsysteem maar dan zijn de melders draadloos uitgevoerd. Hierdoor is het systeem gemakkelijk achteraf te plaatsen en is een eventuele uitbreiding altijd mogelijk. Alles melders geven hun signaal af aan de centrale en die stuurt de melding door naar de smartphone app.

Hoe is het systeem opgebouwd

Een draadloos alarmsysteem is opgebouwd als ieder ander alarmsysteem. De centrale is bij het Comelit draadloos alarmsysteem een Hub. De Hub verzorgd de communicatie met de draadloze melders en naar de app toe. De hun zelf heeft een stopcontact nodig voor stroom en een internet aansluiting om meldingen naar de app te versturen. 

De melders communiceren

De verschillende melders van het draadloze alarmsysteem communiceren met elkaar en met de centrale. Zodra er een deur open gaat of er iemand een ruimte inloopt waar een melder is geplaatst dan geeft die melder het door aan de centrale. Als het alarm ingeschakeld is zal daardoor het alarm afgaan met een sirene en een melding op de app komen. 

Welke draadloze methode zijn er?

Er zijn een aantal mogelijkheden omtrent draadloze communicatie met de centrale. Vaak kijkt een particulier niet naar de verschillende mogelijkheden om dat die onbekend zijn. Let er wel goed op want de draadloze communicatie tussen de melders en de centrale bepalen of het een veilig draadloos alarmsysteem is of niet.

Eénweg communicatie

Hierbij kunnen de melders alleen maar een status naar de centrale doorgeven. Dus de centrale kan niet vanuit zichzelf met de centrale communiceren. Als de melder buiten het bereik van de centrale komt of het signaal wordt verstoord dan is de centrale hiervan niet op de hoogte. Dit is een zeer oude en gedateerde techniek, kies daar niet voor.

Tweeweg communicatie

Een latere ontwikkeling is de tweeweg communicatie tussen de draadloze melders en de centrale. Het woord zegt het al er kan nu twee kanten op gecommuniceerd worden. Hierdoor kan de centrale 'pollen' of alle melders nog actief zijn en binnen het bereik. Dankzij dat pollen is het mogelijk om de batterij status weer te geven.

Als de communicatie tussen de melder en de centrale verstoord wordt dan zal daarvan een melding gemaakt kunnen worden. Helaas weet de gebruiker dan nog steeds niet wat er aan de hand is met het systeem. Als een melder zijn signaal per ongeluk verliest is het vervelend maar er is geen onderscheid te maken tussen per ongeluk of expres het signaal verliezen.

Waar kan ik het beste op letten?

Certificering van het systeem en de communicatie methode. Werk het systeem met een mesh network voor communicatie en is er minimaal een grade 2 certificering dan betreft het een goed systeem. De grade 2 betekend dat het systeem onafhankelijk getest is op juiste werking. Hierdoor kunnen professionele alarm installateurs tevens met het systeem werken

Wanneer niet draadloos

Met een mesh network is het altijd mogelijk om met draadloze melders te werken. De melders kunnen namelijk zelf de snelste en meest efficiënte route naar de centrale vinden. Kies niet voor een andere techniek bij een draadloze toepassing om te voorkomen dat er storingen ontstaan.

868MHz en 433MHz signaal

Beide zijn frequenties waarover gecommuniceerd kan worden met de draadloze melders. Vergelijk het met een radiosignaal waarbij de ontvangst goed of slecht kan zijn. Dat hangt volledig af van de kwaliteit van de radio die gebruikt wordt.


433MHz
Dit is een ouder radiosignaal wat vroeger werd gebruikt voor alarmsystemen. Helaas worden er nog steeds systemen verkocht met deze achterhaalde techniek.


868MHz

Dit is een frequentie band die in alle nieuwe alarmsystemen wordt geïmplementeerd. Door de betrouwbaarheid, afstand en flexibiliteit de het signaal te bieden heeft. Hiermee is een goed fundament gevonden voor het verder ontwikkelen van een draadloos alarmsysteem.

Communicatie afstand

De melders kunnen over een afstand van 1500 meter (1.5 Km) met elkaar communiceren. Iedere melder kan een nieuwe melders opnieuw versterken. Daardoor kent het systeem geen limiet in u woning. De afstand is geen dilemma voor het Comelit draadloos alarmsysteem. 

Duurzaamheid

Met een communicatie over 1.5 Km is het van belang rekening te houden met de batterij status in het ontwerp van een systeem. Het systeem gaat uiterst zuinig met de batterijen van de melders om. Daarom hebben de melders een batterij die 5 jaar blijft werken.

Nauwkeurigheid

Een melder plaatsen en niet meer over nadenken? Dat is de wens van iedere gebruiker en installateur. Doordat het systeem iedere 12 seconden de status van de melders actief controleert zal het systeem altijd op de hoogte zij van de status. Als er iets met de melders gebeurd dan herkent het systeem de oorzaak en geeft die door aan de gebruiker.

Stabiliteit

Met twee ingebouwde antennes in de Hub kan er continue naar het beste signaal gezocht worden. Doordat er niet altijd één signaal het beste is kan het systeem zelf opzoek naar de beste keuze in u situatie. Andere draadloze signalen zijn geen probleem.

Flexibiliteit van het signaal

Als er een frequentie van het signaal wordt gevonden dat zwak is dan kan het systeem hierop reageren. Het continue pollen en de twee antennes houden het signaal in de gaten maar met een geavanceerd algoritme is het mogelijk het signaal direct om te zetten. Hier zijn de Hub en melders flexibel op ingesteld. 

Beveiliging signaal

Het is een draadloos signaal en daarom dient het goed beveiligt te zijn. Een draadloos signaal zou voor iedereen te ontvangen zijn als we het niet goed beveiligden. Door encryptie van een militaire standaard zal het niet lukken dit signaal te onderscheppen. Met een betrouwbare foutreportage als gevolg. Indien het signaal sabotage ondervindt dan zal hiervan een melding naar de app worden gemaakt. 

Ondersteuning

Doordat het systeem verbonden is met de Comelit cloud zal er bij een probleem direct kunnen worden opgereden. U hoeft er niet achteraan, dat hebben wij al ingesteld. Het geeft een stuk gemoedsrust als het systeem weet wanneer u gewaarschuwd dient te worden.

Eigen onderhoud

Het systeem weet zichzelf te onderhouden. De Hub zal voorzien worden van automatische updates. Die updates worden eerst uitvoerig getest en tijdens het update komt het gebruik van het systeem niet in gevaar. Natuurlijk dient het systeem altijd te blijven werken.

Geen onderhoud geen zorgen

Het Comelit draadloos alarmsysteem kan zonder zorgen worden geplaatst. Daarna word u op de hoogte gehouden van de nodige veranderingen. Eigenlijk heeft u niet alleen een alarmsysteem maar ook een dagelijkse onderhoud service bij het systeem. Stel zelf een systeem samen.

Copyright © eenvoudingdraadloosalarmsysteem.nl